Vietcong Rice field Ambush – Vietnam Gameplay – Call of Duty Black Ops Cold War

The 2nd vietnam mission in Call of Duty Black Ops Cold War

Vietcong Rice field Ambush – Vietnam Gameplay – Call of Duty Black Ops Cold War

Articles en rapport avec celui-ci

Comment (22)

  1. Cứ tưởng tượng đi. Việt cộng sẽ cho chúng mày về địa ngục. Thực tế từ 1965 đến 1975 đã được thế giới ghi vào lịch sử rồi đó. Sàm bậy

LEAVE YOUR COMMENT

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *